Απρίλιος

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
1 Απριλίου1 Απριλίου
Μαρίας της Αιγυπτίας, Αχάζ Δικαίου, των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Διονυσίου, Ινγενιανής, Παντέρου ή Πανταίνου, Παρθενίου και Σατουρνίνου, Βασιλείδου και Γεροντίου Μαρτύρων, Πολυνίκου Μάρτυρα, Ερμού και Θεοδώρας Μαρτύρων, Μακαρίου Οσίου, Αβρααμίου Νεομάρτυρα, Ευθυμίου του Θαυματουργού, Γεροντίου Κανονάρχου, Ιωάννου του Φιλοσόφου, Ευλογίου Οσίου, Βαρσανουφίου Οσίου, Μακαρίου του Νέου
2 Απριλίου2 Απριλίου
Τίτου Θαυματουργού, Αιδεσίου και Αμφιανού Μαρτύρων, Θεοδώρας Παρθενομάρτυρος, Πολυκάρπου Μάρτυρος, Νικητίου Επισκόπου, Στεφάνου Θαυματουργού, Εύας Οσιοπαρθενομάρτυρος, Γρηγορίου Οσίου, Γεωργίου Επισκόπου, Σάββα Αρχιεπισκόπου
3 Απριλίου3 Απριλίου
Νικήτα Ομολογητή, Ιωσήφ του Υμνογράφου, Ελπιδοφόρου Μάρτυρος, των Αγίων Μαρτύρων Βιθυνίου, Γαλύκου και Δίου, Ιλλυριού Οσίου, Νεκταρίου Οσίου, Παύλου του Απελευθερωτού, Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του Αμαράντου Ρόδου
4 Απριλίου4 Απριλίου
Γεωργίου εν Μαλέω, Θεοδούλου και Αγαθόποδος Μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων Φερφούθης, της αδελφής της και της παιδίσκης αυτής, Ποπλίου του Αιγυπτίου, Ζωσιμά Οσίου, των Οσίων Θεωνά, Συμεών και Φερβίνου, Ισιδώρου Επισκόπου, Πλάτωνος Οσίου, Ιωσήφ Πολυάθλου, Ζωσιμά εκ Ρωσίας, Θεωνά Αρχιεπισκόπου, Νικήτα Ιερομάρτυρα, Ιωσήφ Ασκητού, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου της Γεροντίσσης
5 Απριλίου5 Απριλίου
Των Αγίων Μαρτύρων Ουικτωρίνου, Ουίκτωρος, Νικηφόρου, Κλαυδίου, Διοδώρου, Σαραπίνου και Παπία, Διδύμου και Θεοδώρας Μαρτύρων, Θεοδώρας Οσίας, Ζήνωνος Μάρτυρα, Θέρμου Μάρτυρα, των Αγίων Μαρτύρων κυρίας και δούλης, Μαξίμου και Τερεντίου Μαρτύρων, των Αγίων Πέντε Μαρτύρων, Πομπηΐου Μάρτυρα, Υπομονής Μάρτυρος, Μπέκαν εξ Ιρλανδίας, Ανακομιδή Λειψάνου Αγίου Ιώβ, Γεωργίου Νεομάρτυρα, Αργυρής Νεομάρτυρος, Παναγιώτου Νεομάρτυρα
6 Απριλίου6 Απριλίου
Ευτυχίου Πατριάρχου, Πλατωνίδος Οσίας, των εν Περσίδι εκατόν είκοσι Μαρτύρων, Πλατωνίδος Μάρτυρος και των συν αυτή δύο Μαρτύρων, Ειρηναίου Ιερομάρτυρα, Τιμοθέου και Διογένους Μαρτύρων, Τερβιλλίου πρίγκιπα, Γρηγορίου Οσίου, Γρηγορίου Σιναΐτου, Ρούφου Οσίου, Αφωνίου Επισκόπου, Γενναδίου Οσιομάρτυρα, των Αγίων Νεομαρτύρων Νανουήλ, Θεοδώρου, Γεωργίου, Μιχαήλ και έτερου Γεωργίου
7 Απριλίου7 Απριλίου
Καλλιοπίου Μάρτυρος, των Αγίων Μαρτύρων Επιφανίου, Ρουφίνου και Δονάτου και των συν αυτών μαρτυρησάντων, των Αγίων Μαρτύρων Ρουφίνου, Ακυλίνης και των συν αυτοίς διακοσίων μαρτυρησάντων, Γεωργίου Επισκόπου Μυτιλήνης, Λευκίου Οσίου, Δανιήλ Οσίου, Γερασίμου Βυζαντίου, Αγαπητού του τυφλού,  Σάββα του Νέου εκ Καλύμνου
8 Απριλίου8 Απριλίου
Των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήντα: Αγάβου Προφήτου, Ασυγκρίτου, Ερμού, Ηρωδίωνος Επισκόπου, Ρούφου και Γλέγοντος, Παυσιλύπου Μάρτυρος, των Αγίων Μαρτύρων Ιανουαρίου, Μαξίμης και Μακαρίας, Κελεστίνου πάπα Ρώμης, Αμάνδου, Περπετούου, Νήφωνος Θαυματουργού, Ιωάννου Ναύκληρου
9 Απριλίου9 Απριλίου9 Απριλίου 
Ευψυχίου Μάρτυρος, Αυδιησού Μάρτυρος και των συν αυτώ τριακόσιοι Μάρτυρες, Ακατίου Οσίου, Βαδίμου Οσιομάρτυρος, Μετακομιδή ιερών λειψάνων Αγίας Μόνικας, των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης Μαρτύρων
10 Απριλίου10 Απριλίου 
Των Αγίων Μαρτύρων Αφρικανού, Θεοδώρου, Μαξίμου, Πομπηΐου, Τερεντίου και των συν αυτών τριάκοντα εννέα Μαρτύρων, Όλδας Προφήτιδος, Ιακώβου και Αζά Ιερομαρτύρων, Μιλτιάδου πάπα Ρώμης, των Αγίων εν Καμπτακούια μαρτυρησάντων, των οσιομαρτύρων εν τη μονή Νταού Πεντέλης, Δημητρίου Νεομάρτυρος, Γρηγορίου Ε’ Πατριάρχου, Χρυσάνθου Ξενοφωντινού, Αναστασίας Οσίας
11 Απριλίου11 Απριλίου
Αντίπα Επισκόπου, Τρυφαίνης και Ματρώνας Οσίων, Φαρμουθίου Αναχωρητού, Μαρτυνιανού Μάρτυρος, Βάκχου Οσιομάρτυρος, Ευθυμίου και Χαρίτωνος Οσίων, Ιακώβου Οσίου, Ιακώβου Οσίου εκ Ρωσίας, Βαρσανουφίου Επισκόπου, Καλλινίκου Οσίου
12 Απριλίου12 Απριλίου
Βασιλείου Ομολογητού, Σάββα Μάρτυρος, Δαμιανού Επισκόπου, Ανθούσης Οσίας, Δήμη και Πρωτίωνος Μαρτύρων, Αρτέμονος Ιερομάρτυρα, των Αγίων Οσιομαρτύρων Δαβίδ, Ιωάννου και Μηνά, Μετακομιδή Τιμίας Ζώνης Θεοτόκου, Σεργίου Β’ Πατριάρχου, Νεοφύτου Εγκλείστου, Βασιλείου Επισκόπου, Ακακίου Καυσοκαλυβίτου, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου εν Μούρωμ, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου εν Μπελινίτς, εορτή ανακηρύξεως αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ρουμανίας
13 Απριλίου13 Απριλίου
Μαρτίνου πάπα Ρώμης, μνήμη των δύο εξορισθέντων Επισκόπων Ομολογητών, Θεοδοσίας βασιλίδος και του Γεροντίου του ευνούχου, των Αγίων Μαρτύρων Δάδα, Κυντιλλιανού και Μαξίμου των αναγνωστών, Ελευθερίου και Ζωίλου Μαρτύρων, Θεοδοσίου Μάρτυρος, Χριστοφόρου Οσιομάρτυρος, Αρσενίου Αρχιεπισκόπου Ελασσώνος, Στεφάνου του Νέου Ιερομάρτυρα, Ανακομιδή ιερών λειψάνων Αγίου Νεομάρτυρα Γεωργίου του Κυπρίου
14 Απριλίου14 Απριλίου
Αριστάρχου, Πούδη και Τροφίμου των Αποστόλων εκ τους εβδομήντα, Αρδαλίωνος Μίμου, Θωμαΐδος Μάρτυρος, των Αγίων Μαρτύρων Αντωνίου, Ιωάννου και Ευσταθίου εκ Λιθουανίας, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βιλένσκ, Δημητρίου Νεομάρτυρα
15 Απριλίου15 Απριλίου
Κρήσκεντος Μάρτυρος, Λεωνίδου Επισκόπου, Αναστασίας και Βασιλίσσης, Θεοδώρου και Παυσολυπίου Μαρτύρων, Σουκίου και των συν αυτώ δέκα εννέα Μαρτύρων, Μαξίμου και Ολυμπιάδος Μαρτύρων, Πατέρνου, Μστισλάβου-Θεοδώρου πρίγκιπα, Βασιλείου Θαυματουργού, Διονυσίου Οσίου, Ανανίου Ιερομάρτυρα
16 Απριλίου16 Απριλίου
Των Αγίων Μαρτύρων Αγάπης, Ειρήνης και Χιονίας, των Αγίων Μαρτύρων Φήλικος Επισκόπου, Ιανουαρίου πρεσβυτέρου, Σεπτεμίνου και Φουρτουνάτου, των Αγίων Μαρτύρων εν Κορίνθω Λεωνίδου, Βασιλίσσης, Γαλήνης, Θεοδώρας, Καλλίδος, Νίκης, Νουνεχίας και Χαριέσης, Ειρήνης Παρθενομάρτυρος, των Αγίων Ομολογητών Αγάθωνος, Ευτυχίας, Κασίας και Φιλίππας, Ιωάννου του διά Χριστόν σαλού, Μιχαήλ Βουρλιώτου Νεομάρτυρος, Χριστοφόρου Οσιομάρτυρος, Χριστοδούλου και Αναστασίας Νεομαρτύρων, Θεοδώρας-Βάσσης Οσίας, Σύνακη Υπεραγίας Θεοτόκου της Γεσθημανή, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου του Ταμπώφ, Αμβροσίου Ομολογητού
17 Απριλίου17 Απριλίου
Συμεών Επισκόπου και των συν αυτώ, Ανικήτου Ιερομάρτυρα, Αδριανού του Νέου, Φουσίκ και της θυγατρός αυτού, Αζάτ Ευνούχου, Αγαπητού πάπα Ρώμης, Αποστόλου και Θεοχάρους αυταδέλφων, Μετακομιδή τιμίων λειψάνων Αλεξάνδρου Οσίου, Μακαρίου Αρχιεπισκόπου Κορίνθου, Ζωσιμά Οσίου, Παϊσίου διά Χριστόν σαλού, Εφραίμ του Μεγάλου
18 Απριλίου18 Απριλίου
Ιωάννου Ησυχαστού, Σάββα Στρατηλάτου, Ακακίου Επισκόπου, Αθανασίας Οσίας, Ματθαίου Οσίου, Κοσμά Ομολογητού, Ναυκρατίου Ομολογητού, Ευθυμίου Θαυματουργού, Ευθυμίου Φωτιστού, Αντωνίου και Φήλικος Οσίων, Ιωάννου του Ράπτου, Ιωάννου του Κουλικά, Κυρίλλου Ιερομάρτυρος, Βασιλείου Θαυματουργού, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαντιμίρ
19 Απριλίου19 Απριλίου
Παφνουτίου Ιεροσολυμίτου, Θεοδώρου Μάρτυρος και των συν αυτώ μαρτυρησάντων Φιλίππης, Διοσκούρου, Σωκράτους και Διονυσίου, των Αγίων Μαρτύρων Ερμογένους, Γαΐου, Εξπεδίτου, Αριστονίκου, Ρούφου και Γαλατά, Γεωργίου Ομολογητού, Τρύφωνος Πατριάρχου, Αλπεγίου Ιερομάρτυρα, Συμέων Οσίου, Αγαθαγγέλου του Νέου Οσιομάρτυρα, Ασυνέθ διά Χριστόν σαλή, Ανακομιδή ιερών λειψάνων Αγίου Μωυσέως του Θαυματουργού, Βόκτωρος Ιερομάρτυρα, Σεβαστιανού Οσίου
20 Απριλίου20 Απριλίου
Θεοδώρου του Τριχινά, Ζακχαίου Αποστόλου, των Αγίων Μαρτύρων Ακινδύνου, Αντωνίνου, Βίτωρος, Ζήνωνος, Ζωτικού, Θεωνά, Καισαρίου, Σεβηριανού και Χριστοφόρου, Θεοτίμου Επισκόπου, Αναστασίου Σιναΐτου, Ιωάννου Παλαιολαυρίτου, Αθανασίου Μετεωρίτου, Ιωάσαφ Μετεωρίτου, Αλεξάνδρου Οσίου, Γαβριήλ εκ Πολωνίας, Μετακομιδή ιερών λειψάνων Αγίου Νικολάου Επισκόπου Αχρίδος
21 Απριλίου21 Απριλίου
Των Αγίων Μαρτύρων Ιανουαρίου Επισκόπου, Πρόκλου, Σώσσου και Φαύστου διακόνων, Δησιδερίου αναγνώστου, Ακουτίου και Ευτυχίου, Αλεξάνδρας βασιλίσσης και των θεραπόντων αυτής Απολλώ, Ισαακίου και Κοδράτου Μαρτύρων, Μαξιμιανού Πατριάρχου, Αναστασίου Σιναΐτου, Θεοδώρου Φιλοσόφου, Ιακώβου Οσίου, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου εν Μοζντόκ Ρωσίας
22 Απριλίου22 Απριλίου
Θεοδώρου του Συκεώτου, Ναθαναήλ Αποστόλου, Νεάρχου Μάρτυρος, Γαΐου Επισκόπου, Πλάτωνος Ιερομάρτυρα
23 Απριλίου23 Απριλίου
Γεωργίου Τροπαιοφόρου, Πολυχρονίας Μάρτυρος, Αθανασίου του από μάγων, Ανατολίου και Πρωτολέοντος των στρατηλατών, Γλυκερίου του γεωργού, Δονάτου και Θερινού Μαρτύρων, Ουαλερίου Μάρτυρος, Γεωργίου Οσίου εκ Ρωσίας, Γεωργίου του Κυπρίου Νεομάρτυρος, Λαζάρου Νεομάρτυρος (κινητή εορτή)
24 Απριλίου24 Απριλίου
Ελισάβετ Οσίας, των Αγίων Ιερομαρτύρων  Αχιλλέως, Φήλικος και Φουρτουνάτου, Σάββα Στρατηλάτου, των Αγίων εβδομήντα Μαρτύρων Στατιωτών, Πασικράτους και Βαλεντίωνος Μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων Δανάβου, Δημητρίου, Ευσεβίου, Λεοντίου, Λογγίνου, Νεστάβου, Νέωνος και Χριστοφόρου, Ευτεξίου Μάρτυρος, Θαυμαστού Οσίου, Θωμά Οσίου, Μελίτωνος Αρχιεπισκόπου, Ξενοφώντος Οσίου, Αλεξίου Εγκλείστου, Σάββα Θαυματουργού, Δούκα Μυτιληναίου Νεομάρτυρα, Ηλία Ομολογητού, Σάββα Ομολογητού εκ Ρουμανίας, Ιωσήφ Οσίου, Νικολάου Νεομάρτυρα, Εγκαίνια ναού του Αγίου Γεωργίου εν Κυπαρισσίω, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου εν Μόλχα
25 Απριλίου25 Απριλίου
Μάρκου Αποστόλου, Αννιανού Επισκόπου, Νίκης Μάρτυρος, Μαουγαλδίου Επισκόπου, Μακεδονίου Πατριάρχου, των Αγίων οκτώ Οσιομαρτύρων και αναχωρητών, Εγκαίνια του Αποστολείου, Σιλβέστρου Οσίου, Βασιλείου Οσίου του Ησυχαστού
26 Απριλίου26 Απριλίου
Βασιλέως Ιερομάρτυρα, Γλαφυρής, Ιούστας Οσίας, Νέστορος Οσίου, Ανατολίου Σιναΐτου, Λέοντος Επισκόπου, Γεωργίου Οσίου, Καλανδίωνος Οσίου, Στεφάνου Επισκόπου, Ανακομιδή λειψάνων του Οσίου Ιωαννικίου του Αναχωρητή
27 Απριλίου27 Απριλίου
Συμεών αδελφοθέου, Ποπλίωνος Μάρτυρος, Λολλίωνος του Νέου, Θεοφίλου Επισκόπου, Ιωάννου Οσίου και Ομολογητού, Συμεών του Νέου Στυλίτου και Γεωργίου Οσίων, Ευλογίου του λατόμου, Στεφάνου Επισκόπου, Ανάμνηση εγκαινίων Αγίας Ειρήνης
28 Απριλίου28 Απριλίου
Των Αγίων εννέα Μαρτύρων, Μέμνονος Θαυματουργού, Αυξιβίου Β’ Επισκόπου, διήγηση Θαύματος εν Καρθαγένη, Κυρίλλου Επισκόπου
29 Απριλίου29 Απριλίου
Ιάσονος και Σωσιπάτρου Αποστόλων, Κερκύρας Μάρτυρος, των Αγίων Μαρτύρων Ιακισχόλου, Ιανουαρίου, Ευφρασίου, Μαμμίνου, Μαρσαλίου, Σατορνίνου και Φαυστιανού, Βιταλίου και Βαλερίας Μαρτύρων, Ζήνωνος Μάρτυρα, Νέωνος Μάρτυρα, Αττικού και Κυντιανού Μαρτύρων, των Αγίων Ιερομαρτύρων Αγαπίου, Σεκουνδίνου, Τερτούλης, Αντωνίας και ανωνύμου μετά των τέκνων του, Ιωάννου του Καλοκτένους, Βασιλείου Θαυματουργού εκ Σερβίας
30 Απριλίου30 Απριλίου
Ιακώβου Αποστόλου, Μαξίμου Μάρτυρος, των Αγίων Μαρτύρων Ισιδώρου, Ηλία και Παύλου, Αφροδισίου Ιερομάρτυρα και των συν αυτώ τριάντα Μαρτύρων, Δονάτου Επισκόπου Ευβοίας, Λαυρεντίου Ιερομάρτυρα και των συν αυτώ, Ερκονγουάλδου Επισκόπου Λονδίνου, Κλήμεντος Υμνογράφου και Ομολογητού, Ανακομιδή ιερών λειψάνων Βασιλέως Ιερομάρτυρα, Σίμωνος Μητροπολίτου Μόσχας, Ιγνατίου Επισκόπου, Ανακομιδή ιερών λειψάνων Αγίου Νικήτα, Ανακομιδή ιερών λειψάνων Αργυρής Νεομάρτ

< Προηγούμενο                          Επόμενο >