Μάρτιος

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 31
1 Μαρτίου1 Μαρτίου
Ευδοκίας Μάρτυρος,  Αντωνίνης Μάρτυρος, Δομνίνης της Νέας, των Αγίων Μαρτύρων Αντωνίου, Μαρκέλλου, Σιλβέστρου και Σωφρονίου, Νεστοριανού Μάρτυρος, των Αγίων Μαρτύρων Αγαπίου, Νικηφόρου και Χαρισίου, Γερβασίου και Λέοντος αυταδέλφων, Σιλβέστρου, Αγαπίου Οσίου, Συνεσίου Οσίου, Δαβίδ Αρχιεπισκόπου, Λουκά Οσίου, Μαρτυρίου Οσίου, Παρασκευά Νεομάρτυρος, Μεθοδίου Ιερομάρτυρος, Αντωνίνης Οσιομάρτυρος, Αναστασίας Νεομάρτυρος
2 Μαρτίου2 Μαρτίου
Ησυχίου Συγκλητικού, Νέστορος και Τριβιμίνου Μαρτύρων, Τρωαδίου Μάρτυρος και των συν αυτώ, Ευθαλίας Παρθενομάρτυρος, Κοΐντου Ομολογητού και Θαυματουργού, Θεοδότου Ιερομάρτυρα, Ανδρονίκου και Αθανασίας, Τσαντ εκ Σκωτίας, Αρσενίου Οσίου, Αβραμίου Οσίου, Αρέθα Εγκλείστου, Αρσενίου Επισκόπου, των Οσίων Βαρσανουφίου, Σάββα, Σαββατίου και Ευφροσύνου, Ιωακείμ Ιθακήσιου, Αμβροσίου Πατριάρχου, Νικολάου Πλανά, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ενθρόνου
3 Μαρτίου3 Μαρτίου
Των Αγίων Μαρτύρων Βασιλίσκου, Θεοδωρήτου Επισκόπου, Ευτροπίου και Κλεονίκου, Ζήνωνος και Ζωίλου Οσίων, Πιαμούντος Οσίας, Αλεξάνδρας Οσίας, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου του Βολοκολάμσκ, Ιωάννου Πατριάρχου, των Αγίων εννέα Μαρτύρων
4 Μαρτίου4 Μαρτίου
Γερασίμου Ιορδανίτου, Παύλου και Ιουλιανής Μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων Ακακίου, Κοδράτου και Στρατονίκου, Γρηγορίου Επισκόπου, Αδριανού, Γρηγορίου Επισκόπου Άσσου, Γερασίμου εκ Ρωσίας, Βασιλείου βασιλέως, Βασιλείου και Ιωάσαφ Οσιομαρτύρων, Δανιήλ Πρίγκηπος, Μετακομιδή λειψάνων Αγίου Βιασεσλάβου Πρίγκηπος
5 Μαρτίου5 Μαρτίου
Κόνωνος του Ισαύρου, Νέστορος Μάρτυρος, Θεοφίλου Ιερομάρτυρα, Κόνωνος του Κηπουρού, των Αγίων Μαρτύρων Αρχελάου, Κυρίλλου, Φωτίου και των συν αυτοίς, Ευλαμπίου Μάρτυρος, Ευλογίου Μάρτυρος, Κόνωνος εκ Κύπρου, Μάρκου του Αθηναίου, των Οσίων Μαρτύρων Αδριανού και Λεωνίδου εκ Ρωσίας, Ιωάννου Νεομάρτυρος, Γεωργίου εκ Ραψάνης, Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Θεοδώρου, Νικολάου Επισκόπου
6 Μαρτίου6 Μαρτίου
Εύρεση Τιμίου Σταυρού μετά των Τιμίων Ηλών, Των Αγίων 42 Μαρτύρων, Θεοδώρου Κρατερού, Μελισσηνού Μάρτυρος, Ευφροσύνου Μάρτυρος, Αρκαδίου Οσίου, Ιουλιανού και Ευβούλου Μαρτύρων, Μαξίμου Οσιομάρτυρα, Αρκαδίου Αρχιεπισκόπου, Ησυχίου Θαυματουργού, Ανακομιδή Λειψάνων Νεομάρτυρος Αβραμίου, Ιώβ του Ερημίτου, Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου της Τσζεστόκοβα, Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου της Καρδίας, Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου της Ουρανίου Χαράς
7 Μαρτίου7 Μαρτίου
Των Αγίων Ιερομαρτύρων Αγαθοδώρου, Αιθερίου, Βασιλέως, Ελπιδίου, Ευγενίου, Εφραίμ και Καπίτωνος, των Αγίων Μαρτύρων Αιμιλιανού, Ιακώβου και Μαριανού, Αρκαδίου και Νέστορος Επισκόπων, Παύλου του Απλού, Εφραίμ Πατριάρχου, Λαυρεντίου εκ Μεγάρων, Ιωάννου Επισκόπου, Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου «της των Αμαρτωλών Εγγυήσεως»
8 Μαρτίου8 Μαρτίου
Θεοφυλάκτου Επισκόπου, Ερμού Αποστόλου, Κυρίλλου Ιερομάρτυρα, των Αγίων Μαρτύρων Φηλικίτης, Ερενίας, Ρογάτου, Φήλικος, ετέρου Ρογάτου, Βεάτου, Ουρβανού, Σιλβανού και Μαμμίλου, Δίωνος Μάρτυρα, Δομετίου Οσίου, Παύλου Ομολογητού, Λαζάρου και Αθανασίου Οσίων, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου του Σημείου
9 Μαρτίου9 Μαρτίου
Των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, Ουρπασιανού Μάρτυρα, Καισαρίου, των Αγίων Μαρτύρων παππού, μάμμης, πατρός, μητρός και των δύο τέκνων, Πασιανού Επισκόπου, Κωνσταντίνου Κορνουάλλης, Βιταλίου Οσίου, Κλεόπα Οσίου, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου του Ένσαρκου Λόγου
10 Μαρτίου10 Μαρτίου
Κοδράτου και των συν αυτώ Μαρτύρων: Ανέκτου, Διονυσίου, Κρήσκεντος, Κυπριανού και Παύλου, Αναστασίας Πατρικίας, Μαρκιανού Μάρτυρος, Αγάθωνος Οσίου, Ιωάννου Οσίου
11 Μαρτίου11 Μαρτίου
Σωφρονίου Πατριάρχου, Πιονίου και Σαβίνας Μαρτύρων, Θαλού και Τροφίμου Μαρτύρων, Ηρακλέους και Ζωσιμά Μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων εν Συρία, Γεωργίου Σιναΐτου, Κωνσταντίνου βασιλέως, Ευλογίου Ιερομάρτυρα και των συν αυτώ Λουκριτίας και δύο Παρθένων ανωνύμων Μαρτύρων, Γεωργίου Νεοφανούς, ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Επιμάχου, Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτας, Ευθυμίου Θαυματουργού, Παύλου τσάρου, Σωφρονίου Εγκλείστου, Σωφρονίου Διδασκάλου, Αλεξίου Οσίου
12 Μαρτίου12 Μαρτίου
Θεοφάνους Ομολογητού, Γρηγορίου του Διαλόγου, Φινεές δικαίου, Ααρών Πρεσβυτέρου, των Αγίων εννέα Μαρτύρων εν Περσίδι, Συμεών του νέου Θεολόγου, Συμεών του Ευλαβούς, Λαυρεντίου Μάρτυρος, Δημητρίου βασιλέως
13 Μαρτίου13 Μαρτίου
Ανακομιδή ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού, των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου, Διονυσίου και Φρόντωνος, Πουπλίου Ιερομάρτυρα, των Αγίων Μαρτύρων Αφρικανού, Πουπλίου και Τερεντίου, Αβίβου Μάρτυρος, Χριστίνης Μάρτυρος, Ευφρασίας Οσίας, Μαρίου Επισκόπου, Θεοκτίστου Οσιομάρτυρος
14 Μαρτίου14 Μαρτίου
Βενεδίκτου Οσίου, Βασιλείου και Ευφρασίου Μαρτύρων, Φλωρεντίου Μάρτυρα, Ευτυχίου και των συν αυτώ Μαρτύρων, Ευσχήμονος Ομολογητού, Αλεξάνδρου Μάρτυρος, Βονιφατίου Επισκόπου, Πέτρου και Αφροδισίου Μαρτύρων, Ροστισλάβου Πρίγκιπα, Θεογνώστου του Έλληνα, Ιωάννου διά Χριστόν Σαλού, Ανδρέου Οσίου, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου του Θεοδώρου
15 Μαρτίου15 Μαρτίου
Αγαπίου και των συν αυτώ Μαρτύρων, Αριστοβούλου Αποστόλου, Νικάνδρου Μάρτυρος, Μανουήλ Νεομάρτυρος, Παρθενίου Ιερομάρτυρος, Ανάμνηση σωτηρίας της νήσου Λευκάδος
16 Μαρτίου16 Μαρτίου
Σαβίνου του εν Αιγύπτω, Πάπα Μάρτυρος, των Αγίων δέκα Μαρτύρων, Ιουλιανού Μάρτυρος, Ρωμανού Ιερομάρτυρος, Αλεξάνδρου Ιερομάρτυρος, Εβεντίου και Θεοδούλου Ιερομαρτύρων, Ανίνου του Θαυματουργού, Ιωάννου Οσίου, Χριστοδούλου Οσίου, Αντωνίου εκ Γεωργίας, Ποιμένος Οσίου
17 Μαρτίου17 Μαρτίου
Αλεξίου Οσίου, Λαζάρου Δικαίου, Μαρίνου Μάρτυρος, Πατρικίου Αποστόλου, Θεοστηρίκτου Ομολογητού, Παύλου Οσιομάρτυρα, Μνήμη μεγάλου σεισμού, Παύλου Οσιομάρτυρα, Μακαρίου Οσίου, Γαβριήλ του Μικρού, Θεοδούλου Σιναΐτου
18 Μαρτίου18 Μαρτίου
Κυρίλλου Πατριάρχου, των Αγίων μυρίων Μαρτύρων, των Αγίων Ευκαρπίωνος, Τροφίμου και των συν αυτών Μαρτυρησάντων, Ανανίου Θαυματουργού, Εδουάρδου βασιλέως, Κυρίλλου Οσίου
19 Μαρτίου19 Μαρτίου
Χρυσάνθου και Δαρείας Μαρτύρων, των Αγίων Μαρτύρων Κλαυδίου, Ιλαρίας, Ιάσονος, Μαύρου και των συν αυτών, Παγχαρίου Μάρτυρος, Διοδώρου και Μαριανού Ιερομαρτύρων, Μαρίας πριγκίπισσας, Ιννοκεντίου Θαυματουργού, Δημητρίου Νεομάρτυρα, Νικολάου Νεομάρτυρα, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου της Τρυφερής
20 Μαρτίου20 Μαρτίου
Των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Αλεξανδρίας, Ευφημίας, Ευφρασίας, Ιουλιανής, Θεοδοσίας, Κλαυδίας και Ματρώνης, των Αγίων Αββάδων Μαύρων εν μονή Αγίου Σάββα μαρτυρήσαντες, Ακύλα του Επάρχου, Εμμανουήλ Μάρτυρα, Λολλίωνος Μάρτυρα, Ροδιανού Μάρτυρα, Κουθβέρτου Οσίου, Νικήτα Ομολογητού, Λουαρσάβου Μάρτυρα, Ευφροσύνου Ιερομάρτυρα, Μύρωνος Νεομάρτυρα
21 Μαρτίου21 Μαρτίου
Ιακώβου του Ομολογητού, Θωμά Πατριάρχου, Βηρύλλου Επισκόπου, Δομνίνου και Φιλήμονος Μαρτύρων, Μαρίας Μάρτυρος, Σεραπίωνος Οσίου, Μιχαήλ Νεομάρτυρος, Θεοδώρου Ιερομάρτυρος, Σεραφείμ Οσίου
22 Μαρτίου22 Μαρτίου
Βασιλείου Ιερομάρτυρα, Δροσίδος και των συν αυτή πέντε Κανονικών, Βασιλίσσης και Καλλινίκης Μαρτύρων, Βασιλείου Θαυματουργού, Ευθυμίου Οσιομάρτυρα, Δημητρίου Ιερομάρτυρα, Σοφίας Οσιομάρτυρος
23 Μαρτίου23 Μαρτίου
Νίκωνος Ιερομάρτυρος και των μαθητών αυτού, Δομετίου Μάρτυρος, Εφραίμ Οσίου, Θεοδοσίου Θαυματουργού, Νίκωνος Οσίου, Παχωμίου Οσίου, Βασσιανού Επισκόπου, Λουκά Οσιομάρτυρος
24 Μαρτίου24 Μαρτίου
Προεόρτια του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, Αρτέμονος Επισκόπου Σελευκείας, Ρωμύλου και Σεκούνδου αυταδέλφων Μαρτύρων, Αρτέμονος Ιερομάρτυρα, Τιμολάου Μάρτυρα και των συν αυτώ επτά Μαρτύρων, Ζαχαρίου Οσίου εν Χαρσικίω, Μαρτίνου Θηβαίου, Αβραάμ Οσίου, Ζαχαρίου Οσίου, Πέτρου και Στεφάνου Μαρτύρων, Παρθενίου Ιερομάρτυρα, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου του Όρους του Συννέφου, Ανάμνηση Θαύματος εν τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου
25 Μαρτίου25 Μαρτίου
Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου της Βάτου, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευαγγελίστριας, Σύναξη Υπεραγίας Θεοτόκου των Κηπουρέων, Σεννουφίου του Σημειοφόρου, Θεοδοσίας και Πελαγίας Μαρτύρων, δημίου Μάρτυρος, Τίμωνος του Ερημίτου, Παρθενίου Οσίου, Τύχωνος Πατριάρχου
26 Μαρτίου26 Μαρτίου
Σύναξη Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Μοντανού Ιερομάρτυρα και Μαξίμης, Ειρηναίου Ιερομάρτυρα, Δομνίνου και Φιλήμονος Μαρτύρων, των Αγίων Θεοδώρου Ιερομάρτυρα, Ειρηναίου διακόνου, Σεραπίωνος και Αμμωνίου των αναγνωστών, των Αγίων Μαρτύρων Πέτρου, Μαρκιανού, Ιωάννου, Θέκλας, Κασσιανού και των συν αυτών, Κοδράτου Ιερομάρτυρα, Εμμανουήλ και Θεοδοσίου Μαρτύρων και των συν αυτών, Ευτυχίου του υποδιακόνου, των Αγίων είκοσι έξι Μαρτύρων εν Γοτθία, Στεφάνου του Ξυλινίτου, Βασιλείου του Νέου, Γεωργίου Νεομάρτυρα, διήγηση ωφέλιμος Μάλχου μοναχού αιχμαλωτισθέντος
27 Μαρτίου27 Μαρτίου
Ματρώνης Ομολογήτριας, Ανανί Προφήτη, των Αγίων Μαρτύρων Φιλητού, Λυδίας, Θεοπρεπίου, Μακεδόνος, Αμφιλοχίου και Κρονίδου, Βαρουχίου και Ιωάννου Μαρτύρων, Ευτυχίου Οσίου, Κηρύκου Οσίου, Παύλου Σημειοφόρου, Εφραίμ Αρχιεπισκόπου, Αμβροσίου Πατριάρχου
28 Μαρτίου28 Μαρτίου
Ιλαρίωνος του Νέου, Ηρωδίωνος Αποστόλου, Ησυχίου Ιεροσολυμίτου, Μποϋάν πρίγκιπα, Ευστρατίου Νηστευτού, Στεφάνου Θαυματουργού, Φαύστου Θαυματουργού, Μστισλάβου πρίγκιπα, Ιλαρίωνος Οσίου, Ιωνά Οσίου, Διονυσίου Ελεήμονος, Ιωάννου εκ Γεωργίας
29 Μαρτίου29 Μαρτίου
Μάρκου Επισκόπου, Κυρίλλου διακόνου, των Αγίων Μαρτύρων Ιωνά, Βαραχησίου, Αβίβου, Ζανιθά, Ηλία, Λαζάρου, Μάρη, Μαρουθά, Ναρσή, Σάββα και Σιμιάθου, Ευσταθίου Ομολογητή, Διαδόχου Επισκόπου, Ησυχίου Σιναΐτου, των Οσίων Μάρκου, Ιωνά και Βάσσου, Εφραίμ Αρχιεπισκόπου
30 Μαρτίου30 Μαρτίου
Ιωάννου Κλίμακος, Ιωήλ Προφήτου, Ιωάννου Οσίου, Ιωάννου Πατριάρχου, Ευβούλης Οσίας, Ζαχαρίου Ιερομάρτυρος, Σωφρονίου Επισκόπου
31 Μαρτίου
Υπατίου Ιερομάρτυρα, Ακακίου Ομολογητή, Θεοφίλου και των συν αυτώ μαρτυρησάντων, Μενάνδρου και Σαβίνου Μαρτύρων, Βλασίου Οσίου, Στεφάνου Θαυματουργού, Ιωάννου πρίγκιπα, Ιωνά Μητροπολίτου, Ιννοκεντίου Μητροπολίτου

< Προηγούμενο                                              Επόμενο >