Η Αγία Μεγαλομάρτυς Αικατερίνη

agia aikaterini

Η Αγία μας Εκκλησία αγαπητοί μου αδελφοί, με λαμπρότητα την 25η Νοεμβρίου, εορτάζει την μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου νύμφης του Χριστού Αικατερίνης της Θαυματουργού. Η Αγία Αικατερίνα µαρτύρησε το έτος 307, όταν βασίλευε ο Μαξιµιανός. Καταγότανε από την Αλεξάνδρεια και ήταν µια νέα, µεγαλόπρεπη και αριστοκρατική στην εµφάνισή της. Είχε µελετήσει και ήξερε καλά τους αρχαίους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς και είχε γυµνασθεί πολύ στη ρητορική τέχνη. Η φήµη της ήταν µεγάλη σε όλους τους ανθρώπους της εποχής της.

Αλλά και η πίστη και ή ευσέβειά της ήταν γνωστή, εξαιτίας της οποίας την συνέλαβαν και την οδήγησαν στον ηγεµόνα. Είναι αξιοπρόσεκτα τα λόγια που είπε στον ειδωλολάτρη βασιλέα µέ θάρρος και σεµνή αξιοπρέπεια «Ή καταγωγή µου είναι γνωστή σε όλη την Αλεξάνδρεια. Οι γονείς µου είναι από τους ευγενέστερους της αυτοκρατορίας σου. Πέρασα ως τώρα τη ζωή µου, αναζητώντας την αλήθεια. Όσο μελετούσα, έβλεπα την ματαιότητα των ειδώλων. Όλη μου ή δόξα και το καύχηµά µου θα είναι να φανώ αντάξια χριστιανή».

Ο Μαξιµιανός, σε µια συζήτηση µαζί της και µια θαρραλέα επίθεση της Αγίας κατά των ειδώλων και των ψεύτικων Θεών, δεν µπόρεσε να της απαντήση. Φώναξε λοιπόν τους ονοµαστούς και σοφούς ρήτορες της Αλεξάνδρειας και προκάλεσε την Αγία σε δηµόσιο διάλογο µαζί τους. Η Αγία Αικατερίνα, παίρνοντας επιχειρήµατα από τα συγγράµµατα των αρχαίων ποιητών, ρητόρων και φιλοσόφων, όχι µόνο αποστόµωσε τους σοφούς, αλλά και τους προσείλκυσε στη χριστιανική πίστη. Αυτό εξόργισε τον αυτοκράτορα και αποφάσισε να θανατώση την Αγία και µαζί της και τους σοφούς, που όχι µόνο στάθηκαν ανίκανοι να την νικήσουν, αλλά και νικήθηκαν από αυτήν και έγιναν χριστιανοί.

Στην αρχή την πήρε µε το καλό και µε δελεαστικές υποσχέσεις µέχρι που και σε γάµο να την ζητήση. Αλλά η Αγία, υπερήφανη και αξιοπρεπής, απέριψε όλες τις υποσχέσεις και προτάσεις του ειδωλολάτρη βασιλέα, µένοντας στερεή κι ακλόνητη στην πίστη της στον Ιησού Χριστό. Στο τέλος, έπειτα από πολλά σκληρά βασανιστήρια, στα όποια ή Αγία άν¬τεξε µε θαυµαστή ανδρεία, που της έδινε ή χάρη του Θεού, ο βασιλέας διέταξε τον αποκεφαλισµό της. Έτσι το αίµα ενός ακόµη µάρτυρα, της αλεξανδρινής σοφής Αγίας Αικατερίνης, έβαψε το χώµα της γης και πότισε το δένδρο της πίστεως, για να αυξηθεί και να απλώση τα κλαδιά του σε όλο τον κόσµο.

Στην κορυφή του όρους Σινά υπάρχει παρεκκλήσιο τιµόµενο στο όνοµα της Αγίας Αικατερίνης, µέρος από τα άγια λείψανά της φυλάγεται στο αρχαίο Βυζαντινό µοναστήρι του Σινά, πού είναι αφιερωµένο στην Αγία µεγαλοµάρτυρα της Αλεξάνδρειας, της οποίας ή Εκκλησία σήµερα εορτά¬ζει και τιµά την µνήµη της. Ο Θεός, µε ταις πρεσβείες της Αγίας µεγαλοµάρτυρος και πανσόφου Αικατερίνης, να δίνη φωτισµό και θεία γνώση σε όλους πού τιµούν την ιερή µνήµη της, και ιδιαιτέρος σε όσες φέρουν το όνομά της. Αµήν.

 <- πίσω

Loading