ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

footer

  1. Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων. Σπούδασε ρητορική, φιλοσοφία καὶ νομικά. Ἀσκοῦσε τὸ ἐπάγγελμα τοῦ δικαστοῦ. Λόγῳ τῆς ἀκεραιότητας τοῦ χαρακτήρα του, μὲ διαταγὴ τοῦ Οὐαλεντιανοῦ Α’, πῆρε ὅλους τους ἱερατικοὺς τίτλους καὶ χειροτονήθηκε ἀπ’ εὐθείας Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων. Εἶναι αὐτὸς ποὺ μετέπειτα ἀπαγόρευσε τὴν εἴσοδο στὸ ναό, στὸν αὐτοκράτορα Θεοδόσιο, λόγῳ τοῦ ὅτι αὐτὸς εἶχε καταστείλει αἱματηρὰ τὴ στάση τῆς Θεσσαλονίκης († 7 Δεκεμβρίου).
  2. Διονύσιος ὁ ἀρεοπαγίτης, ἦταν φιλόσοφος καὶ μέλος τῆς Βουλῆς τοῦ Ἀρείου Πάγου τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀθήνα. Φυσικὰ ὁ μορφωμένος βουλευτὴς – δικαστικός, πείστηκε ἀμέσως ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ Παύλου καὶ βαπτίσθηκε Χριστιανός. Ἀργότερα ὁ Ἅγιος διαδέχθηκε τὸν Ἐπίσκοπο Ἱερόθεο καὶ ἔγινε ἀρχιερέας τῶν Ἀθηνῶν, ἔκανε θαύματα καὶ ἔγραψε βιβλία ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἱεραρχία τῶν οὐράνιων πνευματικῶν ὀντοτήτων. Ταξίδεψε σὲ ὅλη τὴ Δύση, ἀλλὰ στὸ Παρίσι συνελήφθη, βασανίσθηκε καὶ ἀποκεφαλίσθηκε († 3 Ὀκτωβρίου).
  3. Ἡσύχιος ὁ συγκλητικός, ἔζησε τὴν ἐποχὴ τοῦ Γαλέριου Μαξιμιανοῦ. Κατὰ τοὺς διωγμοὺς καλέστηκε νὰ ἀπαρνηθεῖ τὴν πίστη του καὶ αὐτὸς φυσικὰ ἀρνήθηκε. Ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ἐκπέσει τοῦ ἀξιώματός του καὶ νὰ γελοιοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν αὐτοκράτορα μπροστὰ σὲ ὅλη τὴν σύγκλητο. Τελικὰ τοῦ ἔδεσαν μία πέτρα στὸν λαιμὸ καὶ τὸν ἔπνιξαν στὸν ποταμὸ Ὀρόντη († 2 Μαρτίου).
  4. Ἱερόθεος ὁ ἀρεοπαγίτης – βουλευτής, ὁ «Θεόληπτος ὑμνολόγος». Παραδοσιακὰ θεωρεῖται ὅτι εἶναι ὁ πρῶτος Ἐπίσκοπος τῶν Ἀθηνῶν ὁ ὁποῖος παραβρέθηκε μάλιστα καὶ στὴν ἐπιτάφια σύναξη τῶν Ἀποστόλων κατὰ τὴν κοίμηση τῆς Θεοτόκου. Οἱ ὄμορφοι ὕμνοι ποὺ ἔψαλλε πρὸς τιμήν Της, τοῦ χάρισαν τὸν τίτλο τοῦ «Θεόληπτου ὑμνολόγου». Ὁ Ἰερόθεος ἔγραψε πολλὰ βιβλία καὶ πέθανε σὲ βαθιὰ γεράματα († 4 Ὀκτωβρίου).
  5. Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ ὁ Νικόδημος, Ἦταν κρυφοὶ μαθητὲς καὶ μέλη τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου κατὰ τὴν δίκη τοῦ Ἰησοῦ († 31 Ἰουλίου).
  6. Δορυμέδων καὶ Λουκᾶς οἱ βουλευτές. Ἡσύχιος, Γοργόνιος, Ζήνων, Ἴνδης καὶ Μαρδόνιος οἱ συγκλητικοί.

<– πίσω

footer

Loading