ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

footer

  1. Ὀνούφριος, Προστατεύει τοὺς δικαζόμενους. Ὁ Ἅγιος ἔγινε ἐρημίτης καὶ ἔζησε πάνω ἀπὸ 70 χρόνια μόνος σὲ μία σπηλιά. Ὁ Θεὸς φρόντιζε γιὰ τὴν τροφή του. Τὸν βρῆκε σὲ μεγάλη ἡλικία Ἅγιος Πανφούτιος, ὠχρὸ καὶ καταβεβλημένο, γυμνό, μὲ μιὰ κάτασπρη μακριὰ γενειάδα, ποὺ ἔφτανε ὡς τὸ ἔδαφος. Ὁ Γέροντας Ἅγιος Ἀσκητὴς τὸν καλωσόρισε λέγοντάς του ὅτι… ἦταν αὐτὸς ποὺ θὰ τὸν ἐνταφίαζε! Πράγματι, τὴν ἄλλη μέρα ὁ Πανφούτιος βρῆκε τὸν Ὀνούφριο νεκρό, ἐνῶ Ἄγγελοι ἔψελναν ἀπὸ τὸν οὐρανό. Ὁ λαός μας, ὅταν βλέπει κάποιον καταβεβλημένο, λέει: «αὐτὸς ἔγινε σὰν τὸν Ἅγιο Ὀνούφριο». Ἴσως γι’ αὐτὸ ὁ Ἅγιος νὰ προστατεύει αὐτοὺς ποὺ προσάγονται σὲ δίκη, γιατί προφανῶς εἶναι χλομοὶ σὰν τὸν Ἅγιο († στὶς 12 Ἰουνίου).
  2. Ἐλευθέριος, ἐλευθερώνει τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τοὺς φυλακισμένους (ὑπάρχουν ἕξι Ἅγιοι μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα).
  3. Βαρβάρα, τὴν ἐπικαλοῦνται πολλὲς φορὲς (ἰδιαίτερα στὴν Δύση) οἱ φυλακισμένοι († 4 Δεκεμβρίου)
  4. Ἰωάννης ὁ Ρῶσος, προστατεύει τοὺς αἰχμαλώτους πολέμου († 2 Ἰουνίου).
  5. Πέτρος ὁ Ἀπόστολος, τὸν ἐπικαλοῦνται πολλὲς φορὲς γιὰ τὴν ἐλευθέρωση κρατουμένων. Στὶς γραφὲς ἀναφέρεται ὅτι ὁ Ἀπόστολος σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ταξίδια του συνελήφθη καὶ φυλακίσθηκε. Τὸ βράδυ ἕνας Ἄγγελος ἦρθε στὸ κελί του, κοίμισε τοὺς φύλακες, ἔλυσε τὶς ἁλυσίδες ποὺ κρατοῦσαν δέσμιο τὸν Ἀπόστολο, τοῦ ἄνοιξε τὶς πόρτες καὶ τὸν ἐλευθέρωσε († 16 Ἰανουαρίου, καὶ ἡ προσκύνηση τῆς ἁλυσίδας † 29 Ἰουνίου).
  6. Πέτρος ὁ δεσμοφύλακας, προστατεύει τοὺς δεσμοφύλακες († 26 Ἰανουαρίου).

<– πίσω

footer

Loading