ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΑΠΕΤΕΣ

footer

  1. Ἀγάπιος ὁ Ὅσιος, μοναχὸς ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος, τῆς περιοχῆς Βατοπεδίου. Ὁ Ὅσιος ἀσκήτευε ὅταν Ἀγαρηνοὶ πειρατὲς τὸν συνέλαβαν καὶ τὸν πούλησαν σκλάβο σὲ ἕναν πλούσιο συμπατριώτη τους. Ὁ Ὅσιος πέρασε πολὺ ἄσχημα στὴν σκλαβιά του. Ἦταν ἁλυσοδεμένος συνεχῶς καὶ ὁ κύριός του τὸν χρησιμοποιοῦσε σὲ πολὺ βαριὲς δουλειές. Κάποια στιγμὴ ὁ Ὅσιος κατάφερε νὰ δραπετεύσει. Ἐπέστρεψε στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ πῆγε νὰ βρεῖ τὸν Γέροντα ποὺ εἶχε γιὰ Πνευματικό. Ὁ Γέροντας τὸν μάλωσε ποὺ δραπέτευσε καὶ τοῦ εἶπε πὼς πρέπει νὰ ἐπιστρέψει στὸν κύριό του. Ὁ Ἀγάπιος ξαναγύρισε στὸν Ἀγαρηνό, τοῦ διηγήθηκε τὰ πάντα καὶ τοῦ ζήτησε συγγνώμη ποὺ δραπέτευσε. Ὁ Ἀγαρηνὸς καὶ οἱ δύο υἱοί του θαύμασαν τὴν ὑπακοὴ τοῦ Ἀγάπιου καὶ ἀφοῦ τοῦ ἔδωσαν τὴν ἐλευθερία του, τοῦ ζήτησαν νὰ τοὺς πάρει μαζί του στὸ Ἅγιον Ὄρος ὡς συνοδεία. Οἱ Ἀγαρηνοὶ βαπτίσθηκαν καὶ μόνασαν μαζὶ μὲ τὸν Ἀγάπιο.
  2. Ὀνήσιμος ὁ Ἀπόστολος, προστατεύει τοὺς φυλακισμένους – κρατουμένους. Ὁ Ὀνήσιμος ἦταν δοῦλος ἑνὸς Χριστιανοῦ ἄρχοντος, τοῦ Φιλήμονα. Ἀπέδρασε ὅμως ἀπὸ αὐτὸν καὶ πῆγε στὴν Ρώμη. Ἐκεῖ συνάντησε τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, ποὺ τὸν δίδαξε, τὸν βάπτισε Χριστιανὸ καὶ τὸν ἔστειλε πίσω στὸν Φιλήμονα ὄχι σὰν δοῦλο, ἀλλὰ ὡς φίλο καὶ ἀδελφὸ († 15 Φεβρουαρίου).

<– πίσω

footer

Loading