ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΓΙΟΙ

footer

Ἀβραάμ, ἔχει σχέση μὲ τὴν φιλοξενία. Φιλοξένησε τρεῖς Ἀγγέλους. Ἡ ἀπεικόνιση αὐτὴ θεωρεῖται ὅτι εἶναι μία ἀπὸ τὶς λίγες παραδεκτὲς Ὀρθόδοξες ἀπεικονίσεις τῆς Ἁγίας Τριάδος († 9 Ὀκτωβρίου καὶ 18 Δεκεμβρίου).

 Βασίλειος ὁ Μεγάλος, Ἐπίσκοπος Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας. Γεννήθηκε τὸ 329 μ.Χ. Μεγάλος φιλάνθρωπος. Ἔφτιαξε ἕνα ἵδρυμα γιὰ φτωχοὺς καὶ ἀρρώστους, ποὺ ὀνομάστηκε «Βασιλειάς». Πέθανε μετὰ 50 χρόνια ἀφήνοντας πίσω του ἕνα τεράστιο πνευματικὸ ἔργο. Ὁ ἴδιος κάποτε ἔσωσε τὴν πόλη του ἀπὸ ἕναν ἔπαρχο, ὁ ὁποῖος ἐρχόταν νὰ φορολογήσει ἀγρίως τοὺς συμπολίτες του. Μάλιστα οἱ κάτοικοι εἶχαν μαζέψει ὅτι χρυσαφικὰ εἶχαν γιὰ νὰ τοῦ τὰ προσφέρουν καὶ νὰ τὸν ἐξευμενίσουν. Ὁ Βασίλειος πῆγε καὶ τὸν συνάντησε καὶ τελικὰ τὸν ἔπεισε νὰ μὴν μπεῖ στὴν πόλη. Ὁ ἔπαρχος ἔφυγε, ἀλλὰ ὁ Βασίλειος ἔμεινε μὲ τὸ πρόβλημα πῶς νὰ ξαναμοιράσει τὰ χρυσαφικὰ στοὺς συμπολίτες του. Σκέφτηκε λοιπὸν καὶ ἔφτιαξε πολλὲς πίτες (ψωμάκια – πρόσφορα). Σὲ κάθε πίτα ἔβαλε καὶ ἀπὸ ἕνα χρυσαφικό… ἔτσι ὁ κάθε συμπολίτης του πῆρε ἀπὸ κάτι! Σὲ ἀνάμνηση τοῦ γεγονότος φτιάχνουμε σήμερα τὶς λεγόμενες «βασιλόπιτες» μὲ τὰ φλουριὰ († 1 Ἰανουαρίου).

 Εἰρήνη Χρυσοβαλάντου, καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία, ἦταν κόρη ὡραῖα καὶ ἐνάρετη, ἀπὸ οἰκογένεια εὐγενῶν καὶ ἐνῶ εἶχε ἐπιλεγεῖ γιὰ σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορος Μιχαὴλ Γ’, ἔγινε μοναχὴ στὴ μονὴ Χρυσοβαλάντου στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἔκανε μεγάλο φιλανθρωπικὸ ἔργο καὶ θαύματα, ἐνῶ ἡ παράδοση λέει ὅτι ἀνάβλυσε μύρο ἀπὸ τὰ λείψανά της († 28 Ἰουλίου).

 Φιλοθέη ἡ Ἀθηναία, Ἡ Ὁσία γεννήθηκε ὕστερα ἀπὸ πολλὲς προσευχὲς καὶ παρακλήσεις τῶν γονέων της γιατί ἡ μητέρα της ἦταν στείρα. Καὶ ἐνῶ ὁ Θεὸς τοὺς ἔκανε τὴν χάρη νὰ τοὺς χαρίσει τὴν πολυπόθητη κόρη, οἱ γονεῖς της θεώρησαν σκόπιμο νὰ τὴν παντρέψουν μὲ τὸ ζόρι, σὲ ἡλικία 12 ἐτῶν, μὲ ἕναν πλούσιο ἀλλὰ βάναυσο ἄνδρα. Ἔπειτα ἀπὸ λίγο ἡ Φιλοθέη ἔμεινε χήρα καὶ παρὰ τὶς πιέσεις γιὰ δεύτερο γάμο, αὐτὴ προτίμησε νὰ μοιράσει τὴν περιουσία της στοὺς φτωχοὺς καὶ νὰ γίνει μοναχή. Μὲ τὰ λεφτὰ ποὺ κληρονόμησε ἀπὸ τὸν πλούσιο ἄνδρα της, ἔκανε πολλὲς καὶ μεγάλες φιλανθρωπίες, αὐτὸ ὅμως ἐξόργισε συγγενεῖς, «φίλους» καὶ ἐχθρούς, ποὺ προκάλεσαν τὸν μαρτυρικό της θάνατο στὶς 19 Φεβρουαρίου τοῦ 1589. Σήμερα ἡ Ὁσία τιμᾶται ὡς προστράτια πολλῶν γυναικείων ὀργανώσεων, φιλανθρωπικῶν σωματείων καὶ κοινωφελῶν ἱδρυμάτων († 19 Φεβρουαρίου).

 Φιλάρετος Ἐλεήμων, Ὁ Ὅσιος ἔζησε τὸν 8ο αἰώνα καὶ ἦταν πολὺ πλούσιος. Τὰ χρήματά του ὅμως τὰ ἔδινε μὲ ἀφθονία στοὺς φτωχούς. Κάποια στιγμὴ ἡ ἐποχὴ ἄλλαξε καὶ ὁ Ἅγιος ἔγινε καὶ αὐτὸς φτωχός. Συνέχιζε ὅμως ἀγόγγυστα νὰ μοιράζεται τὰ λιγοστά του ὑπάρχοντα μὲ τοὺς ἄλλους πτωχούς. Ὁ Θεὸς βλέποντας τὴν ἀρετή του, εὐλόγησε καὶ παντρεύτηκε ἡ κόρη του μὲ μέλος τῆς βασιλικῆς αὐλῆς. Τὰ πράγματα καὶ πάλι ἄλλαξαν. Ὁ Φιλάρετος πῆρε τὸν τίτλο τοῦ ὑπάτου καὶ φυσικὰ ἔγινε καὶ πάλι πλούσιος. Καὶ αὐτὰ τὰ χρήματα, τὰ ἔδινε μὲ ἀφθονία στοὺς φτωχούς. Τὸ θαῦμα ἦταν ὅτι ὅσα χρήματα μοίραζε, τόσα χρήματα κέρδιζε! Λὲς καὶ ἦταν ἕνας θεϊκὸς ἀγωγὸς χάριτος καὶ ἐλεημοσύνης πρὸς τοὺς ἔχοντες ἀνάγκη († 1 Δεκεμβρίου).

 Ἀκόμα ἀναφέρονται οἱ Ἅγιοι:

 Ζωτικὸς ὁ ὀρφανοτρόφος († 31 Δεκεμβρίου), Νικόλαος Πλανᾶς, ὁ Ἅγιος φτωχὸς Ἱερέας († 2 Μαρτίου).

<– πίσω

footer

Loading